Hem portat un formiguer artificial a classe i hi hem posat unes formigues, agafades d’un formiguer natural de l’Alt Empordà. Hem anat observant com construïen les seves galeries i les activitats que elles desenvolupaven en el formiguer.
Passats uns 20 dies han començat a morir-ne algunes, sense saber el per què. Hem descobert que totes eren obreres, però de tres classes diferents, segons el seu tamany: soldats, obreres comunes i jardineres. Han construit la seva càmera mortuòria per enterrar-hi les formigues que no hem tret.
En motiu de les vacances d’estiu parem l’observació. Durant el mes d’agost intentarem buscar les formigues alades, entre les quals hi ha d’haver una reina que serà la que posarà els ous.
El setembre les introduirem al formiguer i seguirem l’observació, tot i buscant la informació sobre la causa de la mort de les formigues.
Si voleu afegir-vos o ajudar-nos en la nostra experiència estarem molt contents que ens ho comuniqueu. Bones vacances a tots!

Anuncis