El joc simbòlic es correspon, aproximadament, amb el període comprès entre els dos anys fins als set.

Els temes que es representen dins del joc són, freqüentment, aspectes de la vida real, per exemple : jugar a metges, fer de cambrers, anar a comprar al mercat, jugar a pares i mares, passejar un bebé o un nen.

Anuncis